Οδηγός Detailing

Στον οδηγό αυτό αναφέρονται συνοπτικά όλα τα στάδια detailing για το χρώμα του αυτοκινήτου. Σκοπός είναι να αποτελέσει ένα γρήγορο σημείο αναφοράς.

 

Στο παρακάτω σχεδιάγραμμα παρουσιάζονται όλα τα στάδια.

Οδηγός detailing

Αφήστε το σχόλιό σας